(English version below)

4 mynydd mewn 4 diwrnod i gofio Neil Phillips

Bydd 7 o ffrindiau Neil yn cymryd yr her o goncro Blencathra, Ben Lawers, Aonach Mor – llwybr CMD – Ben Nevis, a Ben Vorlich rhwng 3 a 6 Medi i godi pres at Uned Gofal Dwys Horsley, Ysbyty Walton.

Y criw fydd: Chum Jones, Callum Campbell, Kevin Davies (Cowks), Dylan Evans (Dyl John), Carwyn Williams, Alun Jones ac Arwyn Griffiths (Dimps).

Bydd ein meddyliau hefo Neil a hefo ei wraig Morwenna a’i ddwy ferch fach, Lliwen ac Enlli, bob cam.

Gwerthfawrogir pob cyfraniad – diolch o galon.4 mountains in 4 days in memory of Neil Phillips

7 of Neil’s friends will be taking on the challenge of Blencathra, Ben Lawers, Aonach Mor – CMD route – Ben Nevis, and Ben Vorlich between 3 and 6 September to raise money for the Horsley Intensive Care Unit at Walton Hospital.

The 7 are: Chum Jones, Callum Campbell, Kevin Davies (Cowks), Dylan Evans (Dyl John), Carwyn Williams, Alun Jones and Arwyn Griffiths (Dimps).

Our thoughts will be with Neil and with his wife Morwenna and his two young daughters, Lliwen and Enlli, every step of the way.

All donations appreciated – many thanks.

Nia Caron